Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Դիմորդը քոլեջ դիմում հայտը լրացնում է online ձևաչափով՝ https://dimord.emis.am/ կայքում ներբեռնելով պահանջվող փաստաթղթերի նկարները.

  1. Կրթության մասին վկայական(Ատեստատ),
  2. Լուսանկար՝ գործերի համար (3x4 չափսի)
  3. Անձնագիր (Նույնականացման քարտ) կամ ծննդյան վկայական
  4. Ընդունելության վճար՝ 1000(հազար) ՀՀ դրամի որևէ բանկային անդորրագիր՝ քոլեջի հաշվեհամարին,
  5. Դիմորդի էլ. հասցեն,
  6. Դիմորդի հեռախոսի համարը: