Մասնագիտություններ

ԵԹԱ պետական քոլեջում առաջարկվող մասնագիտություններն են.

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հաշվապահական հաշվառում իննամյա - 3 տարի
միջնակարգ - 2 տարի
Սպասարկման կազմակերպում(մենեջերի որակավորում) իննամյա - 3 տարի
միջնակարգ - 2 տարի
Հագուստի մոդելավորում և նախագծում իննամյա - 3.5 տարի
միջնակարգ - 2.5 տարի
Դիզայն(ըստ ճյուղերի) իննամյա - 4 տարի
միջնակարգ - 3 տարի
Ապահովագրական գործ իննամյա - 3 տարի
միջնակարգ - 2 տարի
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում իննամյա - 4 տարի
միջնակարգ - 3 տարի
Գործավարություն օտար լեզվի խորացված ուսուցմամբ միջնակարգ - 3 տարի
Հագուստի պատրաստմն տեխնոլոգիա իննամյա - 3,5 տարի
միջնակարգ - 2,5 տարի
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա (Կոշկակարի որակավորում) իննամյա - 3 տարի
միջնակարգ - 1 տարի
Կարի արտադրության տեխնոլոգիա (Դերձակի որակավորում) իննամյա - 3 տարի
միջնակարգ - 1 տարի
ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
Հաշվապահական հաշվառում միջնակարգ - 3 տարի
Ապրանքագիտություն միջնակարգ - 3 տարի
Հագուստի մոդելավորում և նախագծում միջնակարգ - 3 տարի

Ընդունելությունը կատարվում է ատեստատի գնահատականների մրցույթով առանց ընդունելության քննությունների, բացի «Հագուստի մոդելավորում» և «Դիզայն» մասնագիտություններից, որտեղ դիմորդները քննություն են հանձնում նկարչությունից: